Produkt ubezpieczeniowy – tworzenie i zarządzanie

Tworzenie produktu


U-Solutions posiada doświadczenie w tworzeniu oraz modyfikowaniu produktów ubezpieczeniowych. W swoich działaniach oferujemy Państwu kompleksową usługę, obejmującą:

  • stworzenie lub współpracę w tworzeniu kompletu dokumentów dotyczących umowy ubezpieczenia (m.in. warunki ubezpieczenia, taryfy ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe),
  • opracowanie zasad underwritingu, poradników dla sieci sprzedaży,
  • usługi i doradztwo w zakresie wdrożenia produktu do dystrybucji.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu oraz prowadzeniu programów szkoleń związanych z wprowadzeniem nowego produktu ubezpieczeniowego. Więcej na temat naszych szkoleń w zakładce Szkolenia.

Zarządzanie produktem


U-Solutions oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji obowiązków dotyczących zarządzania produktem. Obejmuje ono w szczególności:

  • działania związane z badaniem adekwatności produktu ubezpieczeniowego,
  • prowadzenie rejestru wad produktu,
  • badanie rentowności produktu ubezpieczeniowego.

U-Solutions prowadzi doradztwo w zakresie poprawy wyników dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

produkt