Szkolenia

U-Solutions to zespół doświadczonych wykładowców i trenerów specjalizujących się w prowadzeniu szkoleń produktowych, sprzedażowych, jak i dotyczących zagadnień prawnych dla branży ubezpieczeniowej.

W naszej ofercie posiadamy m.in. obowiązkowe szkolenia wymagane przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Po każdym szkoleniu istnieje możliwość przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej, aby stale podnosić jakość świadczonych Państwu usług, a także coraz lepiej dopasowywać treść i zakres szkolenia do potrzeb uczestników.

Nasze szkolenia adresujemy do pracowników zakładów ubezpieczeń, dystrybutorów ubezpieczeń oraz pozostałych przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z Zespołem szkoleniowym oraz zakresem prowadzonych szkoleń. Jednocześnie jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i preferencje, dlatego możemy przygotować Państwu w pełni zindywidualizowane szkolenie o oczekiwanej tematyce.

W razie jakichkolwiek pytań na temat szkoleń oraz w sprawie umówienia terminów zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@u-solutions.pl lub telefonicznie pod nr +48 502 652 144.

Zespół szkoleniowy

 • dr Maciej Balcerowski – szkolenia z zakresu prawa i dystrybucji ubezpieczeń, nowości w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym

 • Mikołaj Głowacki – szkolenia sprzedażowe, floty

 • dr Michał Piotr Ziemiak – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny (specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności pośredników ubezpieczeniowych) oraz sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, członek polskiego oddziału Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA), doradca zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych, autor kilkudziesięciu artykułów, glos i opracowań z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz cywilnego, wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń.

Tematy:

 1. Postanowienia niedozwolone (ze szczególnym uwzględnieniem umowy ubezpieczenia)
 2. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (ze szczególnym uwzględnieniem art. 433-437 k.c.)
 3. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wyłączenia z art. 2, powiązania agent-broker), APK i obowiązki informacyjne, procedury reklamacyjne
 4. Ubezpieczenia grupowe
 5. Problematyka OWU
 6. Umowa ubezpieczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zawarcia, przedawnienia roszczeń)
 7. Ubezpieczenia komunikacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem OC PPM)
 8. Doradztwo odszkodowawcze w Polsce
 9. Ochrona konsumentów w ubezpieczeniach
 10. Podatki w ubezpieczeniach
 • Inni współpracujący z U-Solutions eksperci
  U-Solutions współpracuje z pracownikami naukowymi uczelni wyższych, a także przedstawicielami praktyki rynku ubezpieczeniowego, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla branży ubezpieczeniowej.

Zakres prowadzonych szkoleń

Produktowe

 • Simple text – tworzenie umów ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna – ubezpieczenia komunikacyjne
 • Odpowiedzialność cywilna – ubezpieczenia korporacyjne
 • Odpowiedzialność cywilna członków zarządu (D&O)
 • Underwriting w ubezpieczeniach ochrony prawnej
 • OC zawodowe
 • Likwidacja szkód korporacyjnych majątkowych i OC
 • Ubezpieczenia grupowe – teoria i praktyka
 • Ubezpieczenia dla sportowców (NNW, OC)
 • Akcja szkolna – ubezpieczenia grupowe dla dzieci po IDD
 • Warsztaty z zakresu doboru właściwej ochrony ubezpieczeniowej z przykładami szkód

Sprzedażowe

 • Simple text – kontakt i korespondencja z klientem
 • Floty – underwriting, sprzedaż
 • Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach
 • Szkolenia z zakresu prostego języka w komunikacji z klientem (werbalnej i korespondencji)

Zmiany w prawie

 • Nowe standardy w prawie cywilnym
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i IDD
 • Ochrona danych osobowych po RODO
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne

Wystąpienie dr. Macieja Balcerowskiego podczas III Dnia Brokerskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 17.12.2018 r.