Underwriting ubezpieczeniowy

Underwriting ubezpieczeniowy


U-Solutions Underwriting posiada doświadczenie w procesie wsparcia oraz obsługi procesu underwritingu ubezpieczeniowego. W ramach świadczonych usług mogą być świadczone zarówno:

  • usługi związane z doradztwem w zakresie underwritingu konkretnych ryzyk ubezpieczeniowych, jak również
  • bieżąca obsługa zapytań sieci sprzedaży.

U-Solutions specjalizuje się w ubezpieczeniach flot, OC zawodowym i medycznym, a także w ubezpieczeniach ochrony prawnej.